Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

23.2.2012

Resultats de la 2a convocatòria de 2011 d'informes de professorat lector i col·laborador

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador corresponents a la segona convocatòria de 2011, oberta del 12 al 30 de setembre. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 66% en el cas dels informes de col·laborador i del 63% en el cas dels informes de lector. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

COL·LABORADORS

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 2 1 1 0 0 100
Ciències Socials 8 0 5 3 0 63
Ciències 0 0 0 0 0 0
Ciències de la Vida 0 0 0 0 0 0
Ciències Mèdiques 39 2 24 13 0 65
Enginyeria i Arquitectura 1 0 1 0 0 100
TOTAL 50 3 31 16 0 66

LECTORS

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 37 0 26 11 0 70
Ciències Socials 79 0 40 38 1 51
Ciències 28 0 24 4 0 86
Ciències de la Vida 21 0 7 14 0 33
Ciències Mèdiques 35 1 22 12 0 65
Enginyeria i Arquitectura 43 0 32 10 0 76
TOTAL 243 1 151 89 1 63

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; RP: recursos pendents; %F: % favorables sobre el total.

PDF EDICTE de 13 de febrer de 2012, sobre els informes previs a la contractació com a professorat col·laborador.

PDF EDICTE de 13 de febrer de 2012, sobre els informes previs a la contractació com a professorat lector.