Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.7.2017

Consulta oberta sobre la metodologia d'acreditació de programes de doctorat

Consulta pública doctorsAQU Catalunya està compromesa amb la transparència de les seves activitats. Un reflex n'és, per exemple, la publicació de tots els informes d'avaluació i dels manuals que expliquen els processos d'avaluació que realitza. L'Agència vol donar un pas més en aquest sentit i obre un procés de consulta pública sobre la metodologia d'acreditació de programes de Doctorat que s'ha d'aprovar pròximament. L'objectiu de la consulta és aconseguir un document final al màxim de consensuat amb els diferents agents implicats.

Es dóna la benvinguda a les contribucions de qualsevol persona interessada en l'assegurament de la qualitat de l'educació superior, principalment que formin part dels grups següents:
 

  • Vicerectorats de qualitat i ordenació acadèmica
  • Unitats tècniques de qualitat
  • Responsables de les titulacions
  • Professorat
  • Estudiants (antics, actuals i potencials)
  • Altres

La versió del document que es posa a consideració fa referència a l'abast de l'acreditació, és a dir al conjunt aspectes que han de sustentar les valoracions per acreditar els programes de doctorat actualment autoritzats i que han complert el període de desenvolupament previst en el marc normatiu.

Per participar en la consulta, llegiu la metodologia d'acreditació que ha preparat AQU Catalunya:

PDF Guia per a l'acreditació dels programes oficials de doctorat (versió per a la consulta pública)

empleneu el document següent:

WORD Consulta oberta sobre la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials

i envieu-lo per correu electrònic a l'adreça qualitat@aqu.cat, amb l'assumpte: Consulta oberta guia acreditació Doctorat. La data límit per enviar el qüestionari és el 31 d’octubre de 2017.