Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.10.2009

Resultats de l'Assemblea General de l'ENQA a Barcelona

L'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) va celebrar els dies 28 i 29 de setembre de 2009 la seva sisena Assemblea General a Barcelona. D'aquesta trobada, que va aplegar els màxims responsables en qualitat universitària de l'àmbit europeu, en van sorgir properes activitats de treball sobre diverses temàtiques i també s'hi van prendre decisions que guiaran les accions de l'ENQA durant els propers anys.

Un dels punts d'interès de l'associació europea de cara els propers anys és explorar les possibilitats que es poden desenvolupar a partir dels actuals mecanismes de garantia de la qualitat. Concretament, l'ENQA vol treballar en els mètodes per garantir la qualitat dels processos d'avaluació dels estudiants, dels programes conjunts i per garantir la transparència dels resultats.

A banda d'això, l'associació europea vol donar impuls a altres direccions que avancin en nous camps per a l'agència. Entre d'altres, ENQA ha situat entre les seves prioritats treballar per l'establiment d'estratègies de garantia de la qualitat que afavoreixin la mobilitat i l'ensenyament transnacional, explorar mètodes de garantia de la qualitat aplicables a la formació al llarg de la vida o impulsar accions per al desenvolupament de personal expert en matèria de garantia externa de la qualitat.

A més, ENQA també vol centrar les seves accions per al 2010, i els anys següents, en un ampli ventall d'accions que confirmen i amplien accions que l'agència ja ha estat fent des de temps enrere. Per exemple, l'ENQA ha decidit mantenir l'ús dels estàndards europeus o, també, intensificar la cooperació europea ja existent entre les agències i amb altres agents. Així mateix, també pretén actualitzar els sistemes d'avaluació, fent especial èmfasi en els marcs europeus de qualificacions, que tenen com a objectiu facilitar la mobilitat i el reconeixement internacional dels títols i de la formació, i han d'informar als estudiants i a la societat sobre quines són les exigències d'aprenentatge de cada nivell.