Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.11.2009

ElButlletí d'AQU Catalunya s'obre a l'opinió dels lectors

La publicació bimestral d'AQU Catalunya publicarà les opinions dels seus lectors a partir del proper número, el 46, del mes de gener de 2010. A partir d'ara, totes les persones que ho vulguin, podran fer arribar les seves opinions sobre temes d'actualitat relacionats amb la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior.

Per participar cal enviar l'article per correu electrònic a l'adreça següent: comunicació@aqucatalunya.org. Els textos hauran de tenir una extensió màxima de 300 paraules i, en cas d'anar acompanyats per una imatge, aquesta no podrà superar els 3 MB de memòria. Les opinions només seran publicades si van acompanyades pel nom i cognom de l'autor/a, la universitat o entitat a la qual pertanyi, una adreça de correu electrònic de contacte i un número de DNI o passaport acreditatius.

ElButlletí es va publicar per primer cop al juliol de 1999 i, des de llavors, ja n'han aparegut 45 números. Aquesta publicació, que es distribueix de forma gratuïta a totes les universitats catalanes i organismes d'educació superior espanyols i europeus, ja compta amb més de 5.000 subscriptors. La seva selecció de continguts aporta la visió de membres de l'agència sobre projectes que es desenvolupen en aquesta, l'opinió de professors del sistema universitari català i l'actualitat sorgida de l'activitat de l'agència en forma de notícia.

AQU Catalunya es reserva el dret de seleccionar les opinions que es publiquin a elButlletí.