Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

17.9.2018

Metaavaluació de les verificacions i les modificacions del curs 2016-2017

AQU Catalunya ha publicat l'informe de metaavaluació dels processos de verificació i modificació de les titulacions oficials avaluats durant el curs 2016-2017.

El document pretén, d'una banda, mostrar gràficament el desenvolupament i els resultats de les avaluacions, i d'altra, analitzar els principals àmbits de millora i proposar accions amb l'objectiu de millorar-ne els resultats i anticipar possibles problemàtiques futures.

L'informe analitza quatre àmbits principalment: les sol·licituds de verificació i modificació, els terminis de resolució dels expedients de verificació, els resultats i els costos dels processos d'avaluació.

Les dades evolutives mostren, a grans trets, una continuïtat respecte dels cursos anteriors.

S'aprecia un lleuger augment del nombre de sol·licituds de verificació, que havien disminuït els darrers tres cursos. Aquest augment ha comportat lleugers increments en els temps de resolució de les sol·licituds, i també en els costos del projecte. Pel que fa al nivell formatiu, el nombre de sol·licituds de verificació de titulacions de Màster baixa per quart any consecutiu, si bé es manté per damunt de les sol·licituds de Grau, que creix moderadament.

En canvi, el nombre de sol·licituds de modificació ha disminuït significativament tant en Graus com en Màster.

Sol·licituds de verificació i de modificació

180917_ArticleVerificacio_01

 

Pel que fa als resultats, s'observa un alt percentatge d'èxit en les sol·licituds presentades, tant de verificació com de modificació, en la línia dels darrers cursos. No s'aprecien diferències significatives pel que fa als resultats entre les sol·licituds presentades en funció dels nivells formatius (Grau, Màster i Programes de Doctorat), de les Comissions avaluadores o de les Institucions sol·licitants.

Resultats de verificació per Comissió. Curs 2016-2017

180917_ArticleVerificacio_02

Resultats de modificació per Comissió. Curs 2016-2017

180917_ArticleVerificacio_03

 

Finalment, com a acció de millora, es va planificar per al curs següent (2017-2018) la darrera convocatòria de presentació de sol·licituds octubre-desembre. A partir a partir de l'any 2018 la convocatòria de presentació de sol·licituds ha passat als mesos febrer-març, per titulacions que començarien a impartir-se al curs 2019-2020 (veure el calendari de convocatòries d'avaluació de titulacions). S'espera que això permeti millorar el percentatge de sol·licituds que es presenten en els terminis establerts, i també els terminis de resolució dels expedients.