Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.12.2008

Resultats de la segona convocatòria de 2008 d'emissió d'informes de professorat lector

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la convocatòria oberta del 15 al 26 de setembre de 2008, amb un percentatge de favorables del 56%:

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 58 0 39 18 68
Ciències Socials 129 0 52 77 40
Ciències 51 0 44 7 86
Ciències de la Vida 35 0 14 20 41
Ciències Mèdiques 49 0 20 29 41
Enginyeria i Arquitectura 66 0 51 15 77
TOTAL 388 0 220 166 57

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables;
%F: % favorables sobre el total.

S'ha publicat al DOGC l'edicte de notificació dels acords de les comissions de la CLiC, mitjançant el qual s'informa a les persones que s'han presentat a aquesta convocatòria que les sol·licituds han estat resoltes. Les persones que no han rebut la notificació individual poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.

Document PDF Edicte de 12 de desembre de 2008, de notificació dels acords de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador