Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.10.2008

Resultats de la primera convocatòria de 2008 d'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la convocatòria oberta del 17 al 30 d'abril de 2008.

El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 53% en el cas de les acreditacions de recerca, i del 52% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per categoria i àmbit de coneixement:*

RECERCA (agregats)

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 42 2 21 19 53
Ciències Socials 43 2 14 27 34
Ciències 40 5 21 14 60
Ciències de la Vida 22 0 12 10 55
Ciències Mèdiques 52 8 14 30 32
Enginyeria i Arquitectura 42 1 21 20 51
TOTAL 241 18 103 120 46

RECERCA AVANÇADA (catedràtics)

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 3 1 1 1 50
Ciències Socials 11 0 8 3 73
Ciències 15 0 8 7 53
Ciències de la Vida 3 0 3 0 100
Ciències Mèdiques 12 0 6 6 50
Enginyeria i Arquitectura 10 0 2 8 20
TOTAL 54 1 28 25 53

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

S'han publicat al DOGC els edictes de notificació dels acords de les comissions de la CAR, mitjançant els quals es notifica a les persones que han presentat la sol·licitud corresponent a la primera convocatòria de 2008 que les acreditacions s'han resolt. Les persones que, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme, poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.

PDF PDF Edictes de 16 d'octubre de 2008 de notificació dels acords de les comissions específiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

* Taules actualitzades el 10/12/2008