Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.4.2018

El Consell de Govern aprova la Memòria d'activitats i els comptes anuals 2017

El Consell de Govern d'AQU Catalunya es va reunir el passat 12 d'abril a la Universitat Oberta de Catalunya per fer el tancament d'activitats i dels comptes de l'exercici 2017.

En aquesta sessió s'hi han incorporat:

  • El nou rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Dr. Francesc Torres, en substitució del Dr. Enric Fossas;
  • El nou rector de la Universitat de Girona, el Dr. Joaquim Salvi, en substitució del Dr. Sergi Bonet;
  • La nova rectora de la Universitat Abad Oliba-CEU, la Dra. Eva Perea Muñoz, en substitució del Dr. Carlos Pérez del Valle;
  • El Dr. Marc Tarrés, com a representant de la Unió General de Treballadors, en substitució del Dr. Joan Gabriel Burguera Serra;
  • El Sr. Pau Parals, estudiant de la Universitat de Girona i coordinador del CEUCAT, que ja es va unir a la Comissió Permanent del desembre passat, en substitució del Sr. Lluís Forcadell;
  • La Sra. Jessica Marques, estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona i sotscordinadora primera de Política Universitària al CEUCAT, en substitució de la Sra. Patrícia Sofía Guzmán.

 

El Consell de Govern va aprovar la Memòria d'activitats 2017, que es publicarà en els propers dies, i els comptes anuals 2017.

Els comptes de 2017 s'han tancat amb equilibri pressupostari. Els ingressos de 2017 han estat de 3.645.566,23 € (4.107.521,52 € amb romanents).

Exercici Transferències corrents Generalitat de Catalunya Transferències de capital (inversions) Romanents incorporats, generats l'any anterior Taxes Altres ingressos TOTAL
2017 3.099.604,13€ 62.316,16€ 461.955,29€ 124.507,12€ 359.138,82€ 4.107.521,52€

 

Les despeses han estat de 3.892.308,15 € i s'han distribuït d'aquesta manera entre els eixos estratègics de l'Agència:

Eixos estratègics 2017
Qualitat Institucional 23%
Professorat 14%
Generació i transferència del coneixement 18%
Internacionalització 8%
Direcció estratègica 7%
Organització interna 30%

En aquesta reunió el Consell de Govern també va aprovar la modificació de la planificació de les visites externes als centres universitaris que imparteixen titulacions oficials previstes per al 2018, va designar els nous membres de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes i va aprovar la creació del segell de Centre Acreditat Institucionalment.

Trobeu aquí la documentació i els acords aprovats pel Consell de Govern en aquesta sessió.