Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.12.2008

S'obre la convocatòria 2009 del programa AUDIT

L'objectiu del programa és avaluar, abans de la seva implantació, l'adequació dels sistemes de garantia de la qualitat (SGIQ) dels centres de formació universitària. En desenvolupaments posteriors l'AUDIT preveu fer el seguiment i la certificació dels SGIQ implantats.

Una de les novetats destacades d'aquesta convocatòria és que les universitats poden "transportar" els resultats de l'avaluació de models generals d'universitat als centres, tant per a models generals avaluats en la convocatòria 2007 com per a nous models generals encara no avaluats.

Aquesta "transportabilitat" ha d'implicar un compromís de l'equip rectoral sobre la versatilitat i la capacitat d'adaptació del model a la diversitat dels seus centres, i també el compromís de l'òrgan responsable del centre sobre l'adequació del model general a la realitat del centre i el seu grau d'acceptació; en cas que el grau d'acceptació sigui parcial, el centre haurà d'indicar i desenvolupar els aspectes modificats respecte al model general, que se sotmetran a avaluació.

Les universitats interessades en participar en la convocatòria 2009 han d'enviar la sol·licitud d'adhesió al programa, degudament emplenada, a AQU Catalunya abans del 31 de gener de 2009. Posteriorment, universitats i centres formalitzaran la seva adhesió al programa AUDIT amb la signatura d'un conveni on es concretarà el calendari del seu desplegament.

Les universitats participants han de presentar la documentació amb els sistemes de garantia interna de la qualitat:

  • abans del 31 de març de 2009, si és en català,
  • abans del 20 d'abril de 2009, si és en castellà.

En el marc d'aquesta convocatòria s'estan revisant els documents Directrius per al disseny dels Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de la formació universitàriaGuia d'avaluació del disseny de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de la formació universitària. És previst que les noves versions es facin públiques al gener de 2009.