Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

10.8.2012

Resultats de la 1a convocatòria de 2012 d'informes de professorat lector i col·laborador

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador corresponents a la primera convocatòria de 2012, oberta del 27 de febrer al 16 de març. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 59% en el cas dels informes de col·laborador i del 64% en el cas dels informes de lector. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

COL·LABORADOR

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 2 1 1 0 0 100
Ciències Socials 7 0 5 2 0 71
Ciències 1 0 1 0 0 100
Ciències de la Vida 0 0 0 0 0 0
Ciències Mèdiques 15 2 7 4 2 54
Enginyeria i Arquitectura 7 2 2 3 0 40
TOTAL 32 5 16 9 2 59

LECTOR

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 35 1 25 9 0 74
Ciències Socials 101 0 56 44 1 55
Ciències 24 0 19 5 0 79
Ciències de la Vida 29 0 12 14 3 41
Ciències Mèdiques 26 0 14 12 0 54
Enginyeria i Arquitectura 55 3 43 7 2 83
TOTAL 270 4 169 91 6 64

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; RP: recursos pendents; %F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 3 d'agost de 2012, sobre els informes previs a la contractació com a professorat col·laborador.

PDF PDF EDICTE de 3 d'agost de 2012, sobre els informes previs a la contractació com a professorat lector.