Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

1.4.2009

L'Institut Català de les Dones subvenciona un projecte de recerca d'AQU Catalunya

L'Institut Català de les Dones ha subvencionat el projecte de recerca d'AQU Catalunya Gènere i inserció laboral del col.lectiu universitari a Catalunya (17.464 euros).

El projecte, que finalitzarà aquest any, té com a objectius:

  • Descriure la situació laboral de les titulades i titulats universitàries de la promoció de 2001, en funció d'una bateria d'indicadors que puguin tenir un valor de continuïtat de cara a un possible observatori de la inserció laboral del col·lectiu universitari.
  • Analitzar independentment per homes i per dones, quines són les variables associades a una inserció de qualitat. D'aquesta manera es podran oferir orientacions i polítiques específiques per al col·lectiu de dones. Al dur a terme l'anàlisi també pel col·lectiu d'homes es podrà comparar si hi ha diferències en les variables explicatives d'una inserció de qualitat.
  • Elaborar un model d'explicació i predicció de la qualitat de la inserció laboral.

L'equip de recerca està compost per: Javier Barà, Sebastián Rodríguez, Anna Prades, Caterina Cazalla, Lorena Bernáldez i Sergi Sánchez.