Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.7.2017

La Guia per l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors

AQU Catalunya publica la Guia per l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors (títols superiors i màsters d'ensenyaments artístics).

La metodologia, basada en Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, ha tingut en compte els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES (ESG) i les característiques normatives dels estudis d'educació superior. En ella es descriuen els estàndards i el procés d'acreditació. Els sis estàndards són:

  • Qualitat del programa formatiu
  • Pertinència de la informació pública
  • Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat
  • Adequació del professorat al programa formatiu
  • Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge
  • Qualitat dels resultats dels programes formatius

La primera acreditació està prevista per al mes d'octubre i serà del títol superior de Conservació i Restauració de Béns culturals de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.