Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.4.2010

Resultats de la segona convocatòria de 2009 d'acreditacions de recerca i recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la convocatòria oberta del 15 al 30 d'octubre de 2009. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 60% en el cas de les acreditacions de recerca, i del 56% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per categoria i àmbit de coneixement:

RECERCA (agregats)

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 29 2 15 12 56
Ciències Socials 30 1 18 11 62
Ciències 23 1 14 8 64
Ciències de la Vida 13 0 8 5 62
Ciències Mèdiques 30 0 12 18 40
Enginyeria i Arquitectura 44 1 32 11 74
TOTAL 169 5 99 65 60

RECERCA AVANÇADA (catedràtics)

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 3 0 1 2 33
Ciències Socials 12 0 8 4 67
Ciències 11 0 6 5 55
Ciències de la Vida 7 0 4 3 57
Ciències Mèdiques 8 1 6 1 86
Enginyeria i Arquitectura 10 0 3 7 30
TOTAL 51 1 28 22 56

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

S'han publicat al DOGC els edictes de notificació dels acords de les comissions de la CAR, mitjançant els quals es notifica a les persones que han presentat la sol·licitud corresponent a la segona convocatòria de 2009, que les acreditacions s'han resolt. Les persones amb les quals no s'ha pogut portar a terme la notificació individual, poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud. 

PDF Edicte de 16 de març de 2010, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

PDF Edicte de 16 de març de 2010, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya