Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

18.3.2020

Les actuacions d’AQU Catalunya en el Marc VSMA a causa dels efectes del Coronavirus SARS-CoV-2

AQU Catalunya ha treballat amb la màxima celeritat per adaptar els seus procediments a la situació d’excepcionalitat que estem vivint a causa del brot de Coronavirus SARS-CoV-2. Pel que fa a l’avaluació d’institucions i programes s’han iniciat una sèrie d’accions per mantenir la major part de l’activitat lligada als programes inclosos al Marc VSMA.

Els canvis més importants són els següents:

  • Verificació i modificació: S’amplien els terminis per a la presentació de les memòries de verificació i modificació.
  • Acreditació: Se suspenen les visites presencials dels comitès d’avaluació externa i es preveu la possibilitat de dur a terme les visites d’acreditació mitjançant videoconferència.
  • Certificació dels SGIQ: Se suspenen les visites prèvies de certificació dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat dels centres i es preveu la possibilitat de dur a terme les visites mitjançant videoconferència.

Es manté el calendari previst per a l’emissió dels informes d’avaluació de tots els programes inclosos dins del Marc VSMA atès que les Comissions Específiques d’Avaluació continuaran treballant de forma telemàtica.

Enllacem el document Actuacions d’AQU Catalunya en el Marc VSMA a causa dels efectes del Coronavirus SARS-CoV-2, on s’exposen les decisions preses.