Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

16.12.2009

Resultats de la segona convocatòria de 2009 d'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador corresponents a la convocatòria oberta del 14 al 25 de setembre de 2009.

Lector

Àmbit de coneixement
TS
TSR
F
D
%F
Humanitats
50
0
40
10
80
Ciències Socials
95
1
38
56
40
Ciències
56
0
47
9
84
Ciències de la Vida
50
0
22
28
44
Ciències Mèdiques
38
2
21
15
58
Enginyeria i Arquitectura
70
0
45
25
64
TOTAL
359
3
213
143
60

Col·laborador

Àmbit de coneixement
TS
TSR
F
D
%F
Humanitats
4
3
1
0
100
Ciències Socials
14
3
6
5
55
Ciències
3
1
2
0
100
Ciències de la Vida
0
0
0
0
0
Ciències Mèdiques
104
1
88
15
85
Enginyeria i Arquitectura
15
4
6
5
55
TOTAL
140
12
103
25
80

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

S'han publicat al DOGC els edictes de notificació dels acords de les comissions de la CLiC, mitjançant els quals s'informa a les persones que s'han presentat a aquesta convocatòria que les sol·licituds han estat resoltes. Les persones que no han rebut la notificació individual poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.

PDF Edicte d'11 de desembre de 2009, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya

PDF Edicte d'11 de desembre de 2009, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat col·laborador per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya