Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

5.1.2012

Resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats catalanes de la convocatòria juny-juliol de 2011

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca.

L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2010. De les 325 sol·licituds rebudes, se n'ha resolt favorablement el 96%.

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats  40 4 32 4 89
Ciències Socials 76 7 65 4 94
Ciències 73 3 70 0 100
Ciències de la Vida 32 3 29 0 100
Ciències Mèdiques 23 2 21 0 100
Enginyeria i Arquitectura 81 8 70 3 96
TOTAL 325 27 287 11 96

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

L'Agència també ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats privades catalanes i de la Universidad de Extremadura.

  TS TSR F D %F
Universitats privades 116 1 71 44 61
Universidad de Extremadura 22 5 12 5 70

PDF PDF EDICTE de 27 de desembre de 2011, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats catalanes.