Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

9.10.2020

Oberta, fins al 30 d’octubre de 2020, la convocatòria per sol·licitar el reconeixement del tram en el marc del projecte-pilot de l’avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes

Ulleres sobre llibreta manuscrita

Del 9 al 30 d’octubre de 2020 el personal docent i investigador funcionari de carrera de les universitats públiques catalanes (integrat en algun dels cossos docents universitaris següents: catedràtic o catedràtica d’universitat, professorat titular d’universitat, catedràtic o catedràtica d’escola universitària i professorat titular d’escola universitària) i que hagin obtingut l’avaluació positiva del tram en el marc del projecte-pilot d’avaluació de la transferència del coneixement i innovació a la Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNEAI) de l’ANECA, poden presentar la sol·licitud de reconeixement per via telemàtica a través del portal Tràmits Gencat, tot aportant la documentació següent:

  1. Annexar la còpia del document acreditatiu de la identitat de la persona, excepte si la persona sol·licitant autoritza a AQU Catalunya a efectuar les consultes telemàtiques a la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA).
  2. Annexar la còpia en format electrònic del resultat de l’avaluació positiva del tram de recerca en el marc del projecte-pilot d’avaluació de la transferència del coneixement i innovació per part de la CNEAI, excepte si la persona sol·licitant autoritza a AQU Catalunya a efectuar les consultes telemàtiques a les administracions que disposin d’aquesta informació.

Més informació aquí.