Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

5.2.2019

Es resolen les sol·licituds l’avaluació dels sexennis de recerca 2018

Les comissions especifiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya han resolt les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora el personal docent i investigador de les universitats públiques (PDI funcionari) i de les universitats privades i centres adscrits presentats a la convocatòria de 2018.

A la primera taula es recullen els resultats de l’avaluació dels sexennis al PDI Funcionari, desglossats per àmbit de coneixement:

1ª Convocatòria AAI Funcionari (2018)

Comissió Trams presentats Trams aprovats
Humanitats 105 99
Ciències Socials 141 128
Ciències 90 88
Ciències de la Vida 48 45
Ciències Mèdiques i de la Salut 50 49
Enginyeria i Arquitectura 116 114
Total 550 523

 

A la segona taula es recullen els resultats de l’avaluació al PDI de les Universitats privades i centres adscrits que han signat convenis d’avaluació amb AQU Catalunya:

Institucions amb conveni

  Trams presentats Trams aprovats
Universitats privades 161 113
Centres adscrits 30 16

 

PDF PDF EDICTE de 24 de gener de 2019, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats catalanes.