Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

27.10.2008

AQU Catalunya verificarà els nous graus de les universitats catalanes

La propera signatura d'un conveni de col·laboració i reconeixement mutu entre l'agència catalana i l'ANECA permetrà l'establiment d'un marc de cooperació en el qual AQU Catalunya durà a terme la verificació de graus i màsters.

Així, sense renunciar a la modificació del Reial Decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i que determina que l'ANECA és l'única agència competent en la verificació d'aquests ensenyaments, AQU Catalunya desenvoluparà un pla per a la verificació dels graus que impartiran les universitats catalanes a partir del curs 2010-2011.

La metodologia de verificació serà coherent amb el procés que s'aplica a la resta de l'Estat, però incorporarà els criteris de programació aprovats en junta general del Consell Interuniversitari de Catalunya al novembre de 2007, uns criteris que permetran que els titulats tinguin un bon coneixement d'una tercera llengua, hagin realitzat pràctiques externes i hagin adquirit competències generals.

La via de verificació dels nous graus de les universitats catalanes serà exclusivament AQU Catalunya, que no avaluarà ensenyaments d'altres comunitats.