Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

18.10.2017

Les sol·licituds de verificació de les titulacions oficials es mantenen estables

Des del curs 2010-2011, curs en el qual AQU Catalunya va obtenir la competència per dur a terme els processos de verificació i modificació de titulacions oficials de les universitats catalanes, s’han dut a terme un total de 1.044 verificacions i 796 modificacions, distribuïdes per cursos de la manera següent:

En aquests moments, la previsió per al curs 2017-2018 és que les universitats presentin 84 sol·licituds de verificació, una xifra molt similar a la dels darrers cursos. La distribució d’aquestes sol·licituds, segons nivell de formació i àmbit de coneixement és la següent:

Previsió 2017-2018 Grau Màster Total

Arts i Humanitats

7 6 12

Ciències Socials i Jurídiques

12 19 31

Ciències

1 1 2

Ciències de la Salut

5 10 15

Enginyeria i Arquitectura

14 9 23
Total 39 45 84

 

La distribució de les sol·licituds de verificació en funció del nivell de formació des del curs 2010-2011 mostra com la gran majoria de titulacions presentades a verificar han estat màsters universitaris, malgrat els darrers cursos l’evolució tendeix a aproximar el nombre de graus i màsters presentats. En els darrers cursos el nombre de Programes de doctorat presentats a verificar és molt poc significatiu.

 

Pel que fa als resultats de les sol·licituds de verificació i modificació, el percentatge d’informes favorables mostra una evolució força estable els darrers anys, en la qual les sol·licituds de verificació es mouen al voltant del 90% de favorables, i les de modificació ho fan a vora del 100%.

Finalment, es preveu que la present convocatòria de sol·licituds de verificació quedarà resolta entre els mesos d’abril i maig de 2018, per tal que en el moment de la preinscripció les universitats i els estudiants tinguin la certesa de quines titulacions han obtingut un resultat favorable a la seva verificació.