Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

22.7.2011

Resultats de la primera convocatòria de 2011 d'informes de professorat lector i col·laborador

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector i col·laborador corresponents a la primera convocatòria de 2011, oberta del 28 de febrer al 18 de març. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 73% en el cas dels informes de col·laborador i del 60% en el cas dels informes de lector. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

COL·LABORADORS

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 3 2 0 1 0 0
Ciències Socials 18 2 13 3 0 81
Ciències 0 0 0 0 0 0
Ciències de la Vida 2 2 0 0 0 0
Ciències Mèdiques 24 1 16 7 0 69
Enginyeria i Arquitectura 7 2 4 1 0 80
TOTAL 54 9 33 12 0 73

LECTORS

Àmbit de coneixement TS TSR F D RP %F
Humanitats 56 0 41 13 2 73
Ciències Socials 93 1 40 51 1 43
Ciències 45 0 33 12 0 73
Ciències de la Vida 33 0 10 21 2 30
Ciències Mèdiques 38 1 22 15 0 59
Enginyeria i Arquitectura 56 0 46 10 0 82
TOTAL 321 2 192 122 5 60

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables;
RP: recursos pendents; %F: % favorables sobre el total.


PDF EDICTE de 21 de juliol de 2011, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat col·laborador per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya.

PDF EDICTE de 21 de juliol de 2011, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya.