Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

27.12.2013

Resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats catalanes de la convocatòria juny-juliol de 2013

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2012. De les 729 sol·licituds rebudes, se n'ha resolt favorablement el 98%.

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats  89 5 80 4 95
Ciències Socials 159 19 139 1 99
Ciències 150 9 141 0 100
Ciències de la Vida 70 9 60 1 99
Ciències Mèdiques 91 7 82 2 98
Enginyeria i Arquitectura 170 15 152 3 98
TOTAL 729 64 654 11 98

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; %F: % favorables sobre el total. 

L'Agència també ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats privades catalanesels centres asdscrits i la Universidad de Extremadura.

  TS TSR F D %F
Universitats privades 118 0 77 41 65
Centres adscrits 14 0 7 7 50 
Universidad de Extremadura 49 7 22 20 52

PDF PDF EDICTE de 20 de desembre de 2013, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats catalanes.