Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.7.2009

Noves convocatòries d'acreditació de recerca i recerca avançada

S'han publicat al DOGC les resolucions que recullen els acords de la Comissió d'Avaluació de la Recerca per a l'establiment del procediment i els terminis de les pròximes convocatòries per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada. S'obriran del 15 al 30 d'octubre de 2009, i del 15 al 30 d'abril de 2010. Els interessats poden consultar al web d'AQU Catalunya la documentació que cal presentar-hi.

A partir de la convocatòria del mes d'octubre, en cas de denegació de l'acreditació, per presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca o de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat.

PDF Resolució IUE/2144/2009, de 21 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

PDF Resolució IUE/2145/2009, de 21 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya