Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

6.4.2020

Acord de la REACU relatiu a la situació d’excepció provocada per la COVID-19

El passat divendres 3 d’abril els directors i directores de totes les agències de qualitat universitària que formen part de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), entre elles AQU Catalunya, es van reunir virtualment per tractar la situació d’excepcionalitat derivada de la COVID-19, i per establir una sèrie d’acords amb l’objectiu de col·laborar amb les autoritats educatives i les institucions d’educació superior per afrontar i superar aquest gran repte.

En síntesi, aquests acords reconeixen: l’esforç que estan fent les institucions d’educació superior; la voluntat de les agències de col·laborar en establir un marc d’actuació que garanteixi la qualitat de l’educació universitària i l’adquisició de competències i resultats d’aprenentatges; les limitacions dels recursos materials i els sistemes de comunicació de les institucions; els canvis introduïts en les metodologies docents i d’avaluació i en relació amb les activitats experimentals presencials i pràctiques externes; la voluntat d’impulsar la coordinació de tots els òrgans; s’estableix que els canvis que es puguin realitzar en aquest període excepcional sobre les modalitats verificades i aprovades no requeriran d’un procés formal de modificació de la titulació.

PDF  Acuerdo de REACU de 3 de abril de 2020, ante la situación de excepción provocada por el COVID-19