Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.6.2010

El Taller d'Avaluació de la Recerca en Humanitats i Ciències Socials, a la REACU

En el marc d'una reunió de la Red Española de Agencias de Calidad de las Universidades (REACU), el director de l'Agència, Josep Anton Ferré, ha presentat el Taller per a l'Avaluació de la Recerca en Humanitats i Ciències Socials, que es va dur a terme a la Universitat de Barcelona al mes de gener, i les conclusions a les quals es va arribar.

El propòsit d'aquesta presentació, d'acord amb el compromís adquirit per AQU Catalunya amb els participants i les universitats, ha estat traslladar la necessitat de promoure un debat més ampli en l'àmbit espanyol, per articular un sistema d'avaluació més ajustat a les especificitats de les àrees humanístiques i socials.

En la mateixa reunió, s'ha analitzat el desenvolupament dels acords per al seguiment dels títols adaptats a l'EEES i la participació dels estudiants en els òrgans i activitats de les agències.

La REACU es va crear l'any 2006 i està formada pels directors de les agències autonòmiques que avaluen la qualitat del sistema universitari a l'estat espanyol i l'ANECA, i té com a principals objectius promoure la cooperació i l'intercanvi d'experiències, i col·laborar en el foment de la garantia de la qualitat.