Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

8.4.2010

El Consell de Direcció aprova les modificacions a la Planificació d'activitats 2010

El màxim òrgan de govern d'AQU Catalunya, en la seva reunió del 23 de març, ha aprovat les modificacions a la planificació de les activitats que l'Agència ha de desenvolupar l'any 2010. El Pla s'ha dividit en sis eixos estratègics:

  • Qualitat Docent
  • Qualitat del Professorat
  • Generació del Coneixement
  • Internacionalització
  • Direcció Estratègica i Comunicació
  • Organització Interna

D'entre les activitats prioritàries per aquest any destaquen el seguiment de títols adaptats a l'Espai europeu d'educació superior; el projecte per estudiar la tramitació i la lectura automatitzada dels currículums del professorat per ser avaluats per part d'AQU Catalunya; la definició d'indicadors per a la millora de les universitats catalanes; la quarta enquesta d'inserció laboral; l'enquesta per als ocupadors; i l'enfortiment de la coordinació amb les universitats i els agents socials de la societat civil.

En la mateixa reunió, el Consell de Direcció ha aprovat la Memòria d'activitats 2009, document amb què l'Agència impulsa la transparència i el rendiment de comptes sobre els processos d'avaluació institucional de la qualitat i d'avaluació de professorat, així com del seu funcionament intern. En aquest sentit, també ha aprovat la memòria econòmica, el tancament econòmic i l'inventari de 2009.

PDF Planificació d'activitats 2010
PDF Memòria d'activitats 2009