Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

6.4.2009

Acreditats els manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes

AQU Catalunya ha acreditat el procés d'avaluació docent contingut en els manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes següents:

  • Universitat de Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Lleida
  • Universitat Rovira i Virgili

El procés d'acreditació ha comportat l'autoavaluació de l'aplicació del model i dels seus resultats per part de la universitat, i també la seva avaluació posterior per un comitè extern. Els resultats d'aquestes avaluacions s'han tramès a la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI) d'AQU Catalunya, a qui correspon l'acreditació d'aquests manuals.

Entre altres finalitats, el manual d'avaluació docent és l'instrument utilitzat per a la valoració dels mèrits individuals docents del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes per a l'assignació de les retribucions addicionals, d'acord amb la normativa aplicable.

Aquesta acreditació té efecte des del dia 1 de gener de 2009 i és vàlida fins al 31 de desembre de 2012.

PDF Resolució IUE/865/2009, de 23 de març, per la qual es dóna publicitat a l'acreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes