Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

29.12.2009

AQU Catalunya avalua el Servei de Relacions Internacionals de la UAB

AQU Catalunya ha acceptat la petició de la UAB per col·laborar en el disseny i el desplegament d'un procés d'avaluació externa de les seves Relacions Internacionals. Per fer-ho, se seguiran els objectius d'internacionalització de les activitats de les universitats europees i de promoció de la mobilitat acadèmica (estudiants, investigadors en formació, professors, etc.) que es van establir en el darrer Comunicat de la Conferència de Ministres Europeus responsables de l'Educació Superior (Lovaina, 28 i 29 d'abril de 2009). A més, l'Agència considera que aquesta experiència conjunta pot servir de prova pilot per tal de facilitar en el futur un possible procés transversal d'avaluació d'aquesta dimensió a la universitat catalana.

Aprofitant aquesta iniciativa, AQU també vol internacionalitzar el propi procés d'avaluació. Això es materialitza, principalment, de dues formes. En primer lloc, utilitzant una metodologia dissenyada i aplicada per l'agència sueca a totes les universitats de Suècia durant els anys 2004 i 2008. En segon lloc, amb la proposició de l'Agència de nomenar un comitè extern d'avaluació amb experts internacionals per realitzar l'avaluació in situ.

Per a aquesta avaluació, AQU Catalunya ha proposat un comitè internacional format per la Sra. Isabel Martins, Vicerectora de la Universidade de Aveiro, el Sr. Gunnar Enquist, Project Manager de Swedish National Agency for Higher Education, la Sra. Magda Staniewicz, representant dels estudiants, Llicenciada en Ciències Polítiques a la Universitat Adam Mickiewicz en Poznañ, i actualment cursant el Màster de Recerca Investigació en Sociologia a la UB i per últim la Sra. Carme Edo, tècnica de Qualitat d'AQU Catalunya.

AQU Catalunya col·labora amb aquest Comitè d'Avaluació Extern tant en la preparació com en el desenvolupament metodològic de l'avaluació externa. En acabar aquest procés d'avaluació, l'agència de qualitat catalana farà públic un informe que explicitarà les lliçons apreses durant la realització d'aquest procés.