Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

8.2.2018

Resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats catalanes

Les comissions específiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca han resolt les sol·licituds d’avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats catalanes del 2017.

En el cas del personal docent i investigador funcionari (PDI funcionari) de les universitats públiques catalanes, els resultats de l’avaluació han estat els següents:

Àmbit de coneixement al qual pertany PDI funcionari avaluat Trams de recerca avaluats Trams de recerca aprovats
Humanitats 83 76
Ciències Socials 118 114
Ciències 116 114
Ciències de la Vida 62 62
Ciències Mèdiques i de la Salut 54 47
Enginyeria i Arquitectura 101 98
TOTAL 535 511

En el cas del personal docent i investigador contractat (PDI contractat), es mostren únicament els resultats de la convocatòria extraordinària 2017, que han estat els següents:

Àmbit de coneixement al qual pertany PDI contractat avaluat Trams de recerca avaluats Trams de recerca aprovats
Humanitats 22 12
Ciències Socials 27 21
Ciències 4 4
Ciències de la Vida 8 6
Ciències Mèdiques i de la Salut 16 11
Enginyeria i Arquitectura 8 7
TOTAL 85 61

En el cas dels centres adscrits i de les universitats privades catalanes, els resultats de l’avaluació han estat els següents:

Institucions amb conveni Trams de recerca avaluats Trams de recerca aprovats
Universitats privades 116 91
Centres adscrits 21 12

PDF EDICTE de 25 de gener de 2018, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats catalanes.