Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

19.7.2011

Publicada la nova versió de la guia per a l'elaboració i verificació de les propostes de titulacions de grau i màster

AQU Catalunya ha publicat la nova versió de la Guia per a l'elaboració i verificació de les propostes de titulacions de grau i màster, aprovada per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat el  28 de juny de 2011.

Les modificacions que s'hi incorporen, si bé no modifiquen el contingut global de la Guia, sí milloren la redacció d'alguns apartats i, en alguns capítols, actualitzen i amplien les fonts de referència.

La necessitat de millorar la Guia respon a la voluntat d'AQU Catalunya de perfeccionar el procés d'elaboració i avaluació de les propostes, tot tenint en compte les aportacions que han sorgit durant els primers sis mesos d'avaluació de les contribucions realitzades pels responsables universitaris, pels avaluadors i avaluadores, i pel personal tècnic de l'Agència que han participat en el procés d'avaluació.

L'objectiu de la Guia és ser un document de treball útil que orienti als responsables de les titulacions en el procés d'elaboració del disseny de les propostes i en la seva qualitat.

PDFPDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster (2011)