Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.12.2015

Es constitueix la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya

151202_apel·lacions

El dia 2 de desembre de 2015 ha tingut lloc la reunió de constitució de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya, que després de l'aprovació de la Llei 15/2015, de 21 de juliol de 2015, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, és la comissió encarregada de resoldre els recursos d'alçada interposats contra els acords dels òrgans d'avaluació, certificació i acreditació.

Formen part de la Comissió d'Apel·lacions:

  1. Un membre del Consell de Govern, elegit entre les tres personalitats acadèmiques de reconegut prestigi internacional, elegides pel Consell Interuniversitari de Catalunya, que exerceix la presidència de la Comissió d'Apel·lacions.
  2. Dos o més persones, a determinar pel Consell de Govern, amb prestigi acadèmic, científic o professional i amb competència tècnica, que no pertanyin a cap altra comissió de l'Agència.

El Consell de Govern, en la seva reunió de 30 de novembre, va nomenar membres de la Comissió d'Apel·lacions:

  • La doctora Maria Pau Ginebra Molins, catedràtica del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC (presidenta)
  • El doctor Tomàs Font i Llovet, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona (vocal)
  • El doctor Joan Gómez Pallarès, catedràtic de Filologia Llatina del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB i director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (vocal)