Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.2.2013

Millores al web d'indicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions universitàries oficials, WINDDAT

L'any 2012 AQU Catalunya va posar en funcionament el WINDDAT, amb l'objectiu facilitar a les universitats el procés de seguiment de les titulacions oficials.

Des de la seva implantació s'ha continuat treballant per ampliar aquesta eina. La principal novetat és la creació d'un entorn d'administració des del qual les universitats podran consultar, validar i exportar les dades (a formats xls i pdf) abans que es facin públiques. El nou WINDDAT, que estarà disponible en castellà i anglès, també permetrà comparar les dades de forma transversal.

A partir de l'1 de març conviuran les dues plataformes transitòriament:

  • Antic WINDDAT (http://winddat.aqu.cat/), que conté dades consolidades del curs 2007-2008 al curs 2010-2011 de les universitats públiques catalanes i de la Universitat de Vic.
  • Nou WINDDAT (http://apps-test.uab.cat/winddat_backoffice/), amb entorn d'administració, que conté dades dels cursos 2011-2012 i 2012-2013 de totes les universitats catalanes, públiques i privades.

Està previst que al mes de juliol el nou WINDDAT s'implanti definitivament amb l'adreça http://winddat.aqu.cat/. Per accedir a les dades del curs 2011-2012 des de l'entorn d'administració del nou WINDDAT, és necessari introduir un usuari i contrasenya (disponibles als vicerectorats responsables de la qualitat de les titulacions a cada universitat).