Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

13.5.2009

Assemblea General de l'ENQA a Barcelona

Els dies 28 i 29 de setembre AQU Catalunya acollirà la sisena Assemblea General de l'ENQA. L'Assemblea General està formada per les organitzacions membres de l'Associació i té com a observadors a representants ministerials europeus i altres grups d'interès. Les seves responsabilitats principals són:

  • elegir i cessar els membres del Consell,
  • elegir el President i Vicepresidents de l'ENQA entre els membres del Consell,
  • esmenar les regulacions de l'Associació,
  • aprovar el pla anual de treball,
  • aprovar els informes del President i el Secretari General sobre les activitats de l'Associació, així com els estats financers anuals, incloent-hi l'informe d'auditoria extern anual,
  • determinar el pressupost anual,
  • establir la quota de socis i afiliats,
  • ratificar l'admissió de nous membres o l'exclusió de membres que incompleixen les regulacions de l'ENQA,
  • prendre decisions i fer recomanacions al Consell necessaris per al bon funcionament satisfactori de l'Associació.

L'Assemblea General de l'ENQA es reuneix un cop l'any.