Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.2.2012

Avaluació de seguiment dels manuals d'avaluació docent de les universitats privades

AQU Catalunya ha nomenat el comitè que farà el seguiment dels manuals d'avaluació docent de les universitats privades catalanes —UOC, URL, UVic, UIC, UAO— en el marc del programa Docentia (de suport a l'avaluació de l'activitat docent en el qual cada universitat desenvolupa un model propi d'avaluació, que és revisat i validat externament per una agència de qualitat).

L'avaluació de seguiment encaixa en un procés estructurat en cinc fases —llançament del programa (2007), elaboració dels manuals (2008), avaluació externa dels manuals (2009), seguiment dels manuals (2011-2013) i acreditació dels manuals— i els seus objectius són els següents:

  • Comprovar el funcionament i l'aplicació dels processos d'avaluació recollits en el manuals d'avaluació docent de cada universitat.
  • Reflexionar sobre les conseqüències de l'avaluació per a la institució.
  • Verificar que les condicions i les recomanacions derivades de l'informe de certificació s'han incorporat al manual.
  • Avaluar el nivell de publicitat i difusió del manual entre la comunitat universitària.

En resum, contribuir a la millora de la implantació dels manuals d'avaluació docent.

El comitè d'avaluació de seguiment dels manuals d'avaluació docent de les universitats privades catalanes està format per les persones següents:

  • Ramon Alemany Leira, president (UB)
  • Joan Prat Corominas, vocal acadèmic (UdL)
  • Carles Garcia López, vocal estudiant (UPC)
  • Núria Marzo Cabrero, tècnica (UAB)