Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

31.5.2016

AQU Catalunya participa a la reunió de formació del projecte EQTeL a Jordània

160531_jordània

AQU Catalunya ha participat, en el marc del projecte TEMPUS – EQTeL: Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities, a la jornada de formació dirigida a la Higher Education Accreditation Comission "International Training for HEAC". La HEAC és l'organisme oficial que actua com a agència de qualitat a Jordània.

La sessió de formació s'ha celebrat a les oficines de la HEAC el dia 26 de maig de 2016, i hi han participat membres de la HEAC i personal encarregat de l'assegurament de la qualitat a diverses universitats de Jordània. La formació s'ha iniciat oferint una visió europea sobre l'assegurament de la qualitat, i a continuació s'han mostrat bones pràctiques en el disseny, implementació i l'avaluació de plans d'estudis virtuals. Finalment, també s'han tractat l'avaluació i els sistemes d'assegurament de la qualitat d'ensenyaments en línia, tant des de la perspectiva de la universitat com de l'agència de qualitat.