Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.8.2014

Procediment per a l'acreditació de graus, màsters i doctorats

S'ha publicat al DOGC el procediment per a la renovació de les acreditacions de les titulacions universitàries oficials de grau, màster universitari i doctorat, corresponents als ensenyaments que imparteixen les universitats del sistema universitari de Catalunya.

La sol·licitud d'acreditació de cadascuna de les titulacions universitàries oficials, degudament subscrita pel rector o la rectora, o per l'òrgan que tingui l'exercici de la competència de la universitat, que imparteix l'ensenyament, i complimentada de conformitat amb el model normalitzat, s'haurà d'adreçar a la Direcció General d'Universitats, a traves de l'Extranet de les Administracions Catalanes.

La Direcció General d'Universitats farà arribar les sol·licituds a AQU Catalunya perquè dugui a terme l'avaluació i d'acord amb l'article 27 bis del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació de les titulacions universitàries oficials.

El termini per a la renovació de l'acreditació estarà obert durant tot l'any. Les universitats hauran de presentar la sol·licitud per iniciar el procediment, amb una antelació mínima de sis mesos, abans de la data màxima per a l'acreditació.

PDF PDF RESOLUCIÓ ECO/1902/2014, de 31 de juliol, per la qual s'obre el procediment per a la presentació de sol·licituds per a la renovació de l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau, màster universitari i doctorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya