Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

17.4.2020

Obrim la consulta pública dels Estàndards i criteris per a l'acreditació institucional de centres universitaris

200417-consulta pública guia AI

AQU Catalunya ha elaborat el document metodològic de referència Estàndards i criteris per a l'acreditació institucional de centres universitaris. El document estableix els aspectes que formaran part de l'acreditació, el seu nivell i els criteris que s'empraran per a avaluar el seu assoliment. Els estàndards i criteris estan alineats totalment amb els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior que s'adapten al context català i a l'acreditació de Facultats i Escoles.

Per a cada dimensió a avaluar s'estableix l'estàndard que han d'assolir els centres universitaris desglossat en subestàndards; es concreten els criteris que s'utilitzaran en l'avaluació agrupats per grans àmbits. Com a novetat el document identifica els riscos que suposen per a la qualitat no assolir els estàndards.

La finalitat del document i del procés que l'acompanya és consolidar l'acreditació institucional a Catalunya, tot posant de manifest que el centre universitari compleix amb la seva responsabilitat d'assegurar la qualitat de la seva oferta acadèmica.

AQU Catalunya obre el document als comentaris d'aquelles persones que tinguin interès a contribuir a la seva millora tot aportant el seu punt de vista. La participació es pot dur a terme de tres formes:

  1. Contestant un breu qüestionari en què a més de la vostra valoració podeu aportar propostes de millora. El qüestionari s'ha de contestar seguit i s'accedeix a través de l'enllaç següent:

  2. Descarregant el fitxer en format MS-Word en què podreu incorporar comentaris i canvis (preferentment amb control de canvis o amb un color diferent). El document modificat s'ha d'enviar a l'adreça: consultapublica@aqu.cat
  3. Enviant directament els comentaris i suggeriments de canvis a l'adreça consultapublica@aqu.cat tot indicant en l'assumpte del correu electrònic "Acreditació institucional".

     

Els comentaris i suggeriments els podeu fer arribar abans del dia 17 de maig de 2020.