Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

13.9.2018

Consulteu els nous criteris per a l'emissió de l'informe previ de professorat lector

El 19 de juny de 2018 la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) va aprovar modificar els criteris per a l'emissió de l'informe previ de professorat lector.

La nova versió de criteris entrarà en vigor a partir de la segona convocatòria de lector de 2018, que s'obre el proper dia 1 d'octubre de 2018.

Essencialment, els canvis es concreten de la següent manera: 

 

 • Àmbit de Ciències Socials
 • Nova classificació de les aportacions en forma d'articles:

Tipologia Descripció
Nivell A Per a tots els camps de coneixement de les Ciències Socials: JCR Q1, JCR Q2; Scopus Q1 (SJR)
Per al camp de coneixement del Dret: CARHUS A
Nivell B Per a tots els camps de coneixement de les Ciències Socials: JCR Q3; Scopus Q2 (SJR)
Per al camp de coneixement del Dret: CARHUS B
Nivell C Per a tots els camps de coneixement de les Ciències Socials: JCR Q4; Scopus Q3 (SJR)
Per al camp de coneixement del Dret: CARHUS C

 • Nova ponderació de punts per als diferents apartats. En aquest sentit:
 • la subdimensió de "Congressos" s'integra a l'apartat d' "Altres mèrits" de recerca,
 • la dimensió de "Formació" passa del 15% al 20% de la puntuació total per poder reforçar el pes de les estades de recerca postdoctorals, 
 • finalment, la dimensió "Experiència Docent", passa del 25% al 20% de la puntuació.
 • Així mateix, s'estableix una doble condició per superar l'avaluació:
 • Assolir un mínim de 50 punts.
 • Assolir una puntuació mínima de 30 punts al subapartat "Publicacions".

   
 • Àmbit d'Enginyeria i Arquitectura
 • Inclusió dels congressos referenciats al rànquing GGS (GII-GRIN-SCIE) com a aportacions avaluables.

   
 • Àmbit de Ciències
 • Es puntuen de manera separada els mèrits de l'apartat de formació: doctoral, predoctoral i postdoctoral.

   

PDF PDF Criteris per a l'avaluació del professorat lector