Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.2.2018

Presentació de la Guia per a la certificació de la implantació dels SGIQ

180221_PresentacioGuiaSGIQ

A la imatge, en Pau Negre presentant la Guia

Juan José Tarí i Pau Negre, ambdós vocals de la Comissió específica de Certificació de la Implantació de l’SGIQ de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes han impartit avui una formació sobre la certificació de la implantació del sistema de garantia interna de la qualitat a la Sala d’Actes d’AQU Catalunya.

A la jornada s’hi ha presentat la Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ), que ha de ser l’eina de referència per als centres universitaris en el procés de certificació de l’SGIQ. La guia s’ha presentat als membres de les unitats tècniques de qualitat de les universitats catalanes, en tant que responsables de la implantació dels SGIQ a les respectives universitats.

Els objectius que s’han marcat per a la reunió són:

  • Que els centres compleixin les condicions prèvies per a poder sol·licitar la certificació de la implantació de l'SGIQ,
  • que les universitats coneguin en detall el procés de certificació i
  • assegurar que comparteixen referents amb les persones responsables de l’avaluació de la implantació dels SGIQ.

Aquest és un pas més en la línia de l'acreditació institucional, en què la certificació de la implantació dels SGIQ és un requisit imprescindible per a la seva obtenció.