Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

5.8.2014

Resultats de la 1a convocatòria de 2014 d'informes de professorat lector

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la primera convocatòria de 2014, oberta del 3 al 21 de febrer de 2014. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 61%. La taula següent recull els resultats per figura i àmbit de coneixement:

LECTOR

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 31 4 17 10 63
Ciències Socials 75 7 33 35 49
Ciències 11 2 8 1 89
Ciències de la Vida 13 0 8 5 62
Ciències Mèdiques 27 1 14 12 54
Enginyeria i Arquitectura 50 5 35 10 78
TOTAL 207 19 115 73 61

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 25 de juliol de 2014, de notificació de l'emissió dels informes previs a la contractació com a professorat lector per part de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya.