Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

9.7.2019

Reunió del Comitè de Vicerectors de qualitat de les universitats catalanes

190708_ComitèVR

A la imatge, els vicerectors durant la reunió

Ahir va tenir lloc a la seu d’AQU Catalunya la reunió del Comitè de Vicerectors de Qualitat de les universitats catalanes.

Martí Casadesús, director de l’Agència i president del Comitè, va conduir la sessió.

L’ordre del dia de la reunió incloïa la presentació de l’informe del director, la presentació de les modificacions a les guies del Marc VSMA, la presentació de la llista de títols a acreditar el 2020, i que seran aprovats al proper Consell de Govern de l’Agència i el debat sobre les directrius de reacreditació institucional.

Durant la sessió es va presentar als vicerectors una proposta metodològica amb els aspectes informatius, avaluatius i alguns aspectes addicionals de la reacreditació institucional.

Els aspectes informatius comprenen el context del centre i la trajectòria i resultats previs d’avaluació de la qualitat.

Els aspectes avaluatius (les dimensions i estàndards que s’avaluaran en el procés de renovació de l’acreditació institucional) són els següents:

  1. Política del centre
  2. El professorat
  3. El PAS
  4. L’alumnat
  5. Organització i desenvolupament dels ensenyaments
  6. Desenvolupament de l’acció docent
  7. Resultats
  8. Indicadors de risc

Con a aspectes addicionals dels processos d’avaluació per a l’acreditació institucional cal destacar la incorporació la visió de dos grups d’interès fonamentals en el procés d’ensenyament-aprenentatge: el professorat i l’alumnat. L’objectiu de la seva inclusió és promoure una participació més activa d’aquests col·lectius en els processos de millora de la qualitat de la oferta formativa del centre.