Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

3.11.2020

AQU Catalunya partner en el projecte Erasmus+ Structured indicators to manage HEI Quality System

Smart-qual

AQU Catalunya participa al projecte Structured indicators to manage HEI Quality System (SMART-QUAL), finançat pel programa Erasmus+ [Key Action 2] i coordinat per CONNEX-EU (Bèlgica).

Durant els pròxims dos anys i mig, l'Agència, juntament amb vuit socis més, treballarem per dissenyar un conjunt d'indicadors harmonitzats a escala internacional per als sistemes d'assegurament intern de qualitat.

A partir de la revisió i recopilació de diferents propostes ja existents, el projecte té el repte d'elaborar un Quality Indicators Scoreboard que esdevingui un marc de referència per harmonitzar els processos d'assegurament de la qualitat a escala internacional. Així mateix, el projecte també té per objectiu construir una guia per a la implementació d'aquests indicadors en els sistemes de garantia de la qualitat i millorar-ne l'eficiència a curt i llarg termini. Es preveu disposar dels primers resultats durant el 2021.

En aquest projecte, a més d'AQU Catalunya, hi participen universitats i agències de qualitat de cinc països europeus: