Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

12.3.2008

Llançament del Registre Europeu d'Assegurament de la Qualitat

El quatre de març a Brussel·les es va fundar el Registre Europeu d'Assegurament de la Qualitat per a l'Educació Superior (EQAR). Establert per l'E4 (ENQA, ESU, EUA i EURASHE), estarà operatiu a partir del segon semestre de 2008. 

Aquest registre, una de les fites del procés de Bolonya, que té el seu origen en la trobada de ministres europeus d'educació superior a Bergen 2005, on es va encarregar a l'E4 l'elaboració d'unes pautes per a la seva implantació, aprovades a la reunió de Londres 2007, vol proveir l'Espai europeu d'educació superior d'informació clara i objectiva sobre la fiabilitat de les agències que vetllen per l'assegurament de la qualitat a Europa.

L'EQAR vol millorar la qualitat de l'EEES i promoure la mobilitat dels estudiants mitjançant la confiança entre els institucions d'educació superior; el registre d'agències permetrà a les universitats escollir l'agència que millor s'acosti al seu perfil, sempre que això sigui compatible amb la legislació nacional, o bé sotmetre's a diverses avaluacions amb diferents agències per consolidar la seva reputació internacional. En tot cas, es tracta de fomentar la cooperació entre agències per reforçar la confiança i el reconeixement mutus, i també de garantir l'accés públic de les avaluacions dutes a terme per les agències de garantia de qualitat que figurin en el registre europeu.

Les agències que, voluntàriament, vulguin formar part del registre hauran de complir els estàndards europeus, tant els establerts per assegurar externament la qualitat de les universitats com per assegurar la qualitat de les mateixes agències. El període de presentació de sol·licituds s'obrirà a l'estiu d'aquest any.

AQU Catalunya, confirmada com a membre de ple dret de l'ENQA després d'haver superat l'avaluació externa seguint els estàndards de l'associació europea d'agències, accedirà directament al registre un cop faci efectiva la sol·licitud d'ingrés.