Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

14.1.2004

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya crea la Comissió Tècnica de la PUC

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha creat la Comissió Tècnica de la Prova Universitària de Competència en anglès (PDF), per tal de garantir la qualitat tècnica, lingüística i pedagògica dels processos d'elaboració de les proves, d'avaluació i certificació, i de proposar a la Comissió del Programa de formació en terceres llengües les mesures que es considerin adequades per tal de millorar els processos d'elaboració, avaluació i certificació de la prova.

La Comissió Tècnica, amb caràcter permanent, estarà formada per un president, designat pel president del Consell Interuniverisitari de Catalunya, vocals, un especialista en docència de llengua anglesa com a llengua instrumental proposat per cadascuna de les universitats del sistema universitari de Catalunya, i un secretari, que serà funcionari del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

La PUC anglès, que s'inicia durant aquest curs 2003-2004, neix amb la finalitat d'afavorir el coneixement de terceres llengües per part dels estudiants universitaris a Catalunya. Amb aquesta prova els estudiants podran acreditar el seu nivell de coneixements de llengua anglesa i rebran un certificat de competència aquells que assoleixin el nivell de coneixements corresponent al B1, B2.1, B.2 i C.1 definits pel Consell d'Europa en el Marc Europeu Comú de referència.