Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.1.2004

Reunió de les comissions específiques per l'Avaluació del Personal Contractat de les universitats privades de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat i de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

Dimarts 20 de gener s'ha reunit en sessió plenària la comissió mixta per a l'avaluació del personal contractat de les universitats privades amb l'objectiu d'establir els criteris i el procediment per a l'avaluació dels professors d'aquestes universitats segons la normativa vigent. L'avaluació farà èmfasi en l'activitat docent i investigadora dels sol·licitants a més de la seva experiència professional i la gestió i participació institucional.

La Universitat Ramon Llull és la primera de les universitats privades catalanes que ha sol·licitat a AQU Catalunya l'avaluació del seu professorat, en un conveni signat el 29 d'octubre de 2003, d'acord amb allò que preveu la LUC. La URL ha presentat 276 sol·licituds en els següents àmbits de coneixement: Química, Salut, Ciències, Periodisme, Economia, Educació, Dret, Psicologia, Filosofia, Enginyeria i Arquitectura.