Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

21.1.2004

AQU Catalunya fa pública la composició de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Col·laborador i de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

AQU Catalunya fa pública la composició de les comissions específiques de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador i de la Comissió d'Avaluació de la Recerca amb la finalitat d'aprofundir en la transparència de les seves actuacions que ha estat un dels objectius de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya des de la seva creació el 1997.

Les comissions específiques de professorat lector i professorat col·laborador es componen de 34 acadèmics i investigadors de reconegut prestigi del sistema universitari públic català i de la resta de l'Estat. En aquest sentit, un terç dels membres de les comissions específiques estan vinculats a universitats públiques espanyoles.

Les comissions específiques d'avaluació de la recerca es componen també de 34 membres, tots ells acadèmics i investigadors de reconegut prestigi. Un terç d'aquestes persones estan vinculats a universitats o institucions de recerca de la resta de l'Estat.

Els membres de les comissions específiques s'han nomenat atenent als criteris de reconeixement i prestigi científic i acadèmic, de representació de totes de les universitats públiques catalanes i de representació del sistema universitari no català.

Totes les comissions creades compten amb membres externs que assessoren les comissions en aquells àmbits en què es fa necessari. Les comissions específiques actuen amb independència i aproven els criteris i les avaluacions de la seva competència.