Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.2.2004

AQU Catalunya aprova els requeriments dels comitès d'avaluació externa del projecte

La Comissió per a l'Avaluació de la Qualitat dels Centres i Activitats Universitàries ha establert els requeriments que han de complir els membres dels comitès externs que avaluaran el projecte El procés de transició al mercat de treball. Aquests criteris són competència en les funcions a desenvolupar, disposició de fonts documentades clares sobre les tasques a realitzar, experiència prèvia en avaluacions institucionals i no tenir relació directa amb les institucions que s'han d'avaluar.  

L'avaluació de la inserció laboral dels graduats universitaris, nou projecte d'AQU Catalunya, s'ha dividit en dues fases: la primera a nivell de titulacions, on els comitès específics per àrea acadèmica tractaran el perfil de formació dels graduats, la dimensió pràctica del currículum i els resultats de la inserció per als ensenyaments; i la segona a nivell universitari, on el comitè institucional analitzarà el perfil de formació de la universitat, el perfil de formació dels graduats, les accions institucionals per a la inserció sociolaboral dels graduats i els resultats específics sobre la graduació i la inserció laboral, tenint en compte els resultats de la primera fase.