Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.2.2004

AQU Catalunya rep 805 sol·licituds d'acreditacions de recerca i de recerca avançada

805 persones han sol·licitat a la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya l'emissió d'una acreditació de recerca o una acreditació de recerca avançada dins la primera convocatòria que va tenir lloc del 13 de desembre de 2003 al 16 de gener de 2004 (UNI/3766/2003 i UNI/3767/2003). 591 sol·licituds corresponen a l'acreditació de recerca, el que significa un 73%, i 214 són sol·licituds d'acreditacions de recerca avançada, un 27% del total. El 32% dels sol·licitants són dones.

Les sol·licituds rebudes a les diferents àrees són les següents:

04-02-20_AcreditacionsRecerca_cat

El major nombre de sol·licituds es concentra a l'àrea de Ciències Mèdiques i de la Salut amb el 31%, seguida de Ciències, amb el 22%, i Ciències de la Vida, amb un 16%. La resta d'àrees han rebut al voltant d'un 10% de sol·licituds cadascuna.

Si atenem a l'especialització dels sol·licitants, el 20% són doctors i doctores en medicina, el 17% en biologia, el 10% en física i el 8,5% en química.

Totes les sol·licituds es troben en avaluació. Aquesta fase comprén els mesos de febrer i març. AQU Catalunya notificarà als interessats els resultats de les acreditacions al llarg del mes d'abril per donar compliment als compromisos adquirits en el conveni del programa Serra Húnter.