Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

25.2.2004

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya valora satisfactòriament l'actuació durant el 2003

Dimecres 25 de febrer el Consell de Direcció d'AQU Catalunya ha valorat satisfactòriament el conjunt d'actuacions dutes a terme l'any 2003, així com la memòria econòmica, la liquidació del pressupost, del balanç i del compte de resultats. El Consell de Direcció -integrat per pel president de l'Agència; els rectors de les universitats publiques, de la UOC, de la UIC, de la UdV, i de la URL; els presidents dels consells socials de les universitats; tres persones destacades de la comunitat acadèmica; dues persones del departament competent en matèria d'universitats; els presidents de les Comissions d'Avaluació de la Recerca i de Professorat Lector i Professorat Col·laborador, i la directora d'AQU Catalunya- també ha aprovat el pla d'activitats a desenvolupar en aquest 2004, entre les quals destaquen els programes d'avaluació (DISSENY, DOBLES, SEGUIMENT i PRO-QU) i l'avaluació del professorat universitari amb el criteri de flexibilitat, tenint en compte possibles nous plantejaments de política universitària per part del DURSI.

D'altra banda, en la reunió del Consell de Direcció, les Dres. Gemma Rauret i Teresa Garcia-Milà i el Dr. Joan Rodés, presidents de les Comissions d'Avaluació de la Qualitat, de Professorat Lector i Professorat Col·laborador i d'Avaluació de la Recerca respectivament, han presentat els informes de les activitats de 2003 de cadascuna d'aquestes comissions d'AQU Catalunya, uns informes que també van ser valorades molt positivament.

04-02-25_ConsellDireccio

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya