Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

2.3.2004

Reunió de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat

Dimarts 2 de març s'ha reunit la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, que ha començat a debatre un marc d'acreditació de títols propis europeus seguint els criteris que s'apliquen habitualment a nivell europeu i que té en compte els resultats del TEEP (Transnational European Evaluation Project) en l'apartat d'assegurament de la qualitat.

En el debat d'aquest esquema d'acreditacions s'han tractat aspectes relatius al programa, el seu context tant de les facultats que els imparteixen com del suport institucional que reben i, finalment, del seu sistema de gestió de la qualitat.

A la reunió de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat també s'ha presentat el pla d'activitats per al 2004, s'ha tractat de les actuacions de les Comissions específiques, s'han assumit els acords presos i s'ha analitzat la certificació dels procediments d'AQU Catalunya en base als requeriments de la ISO 45012. 

04-03-02_CAQ

La CAQ té atribucions en el camp de la certificació i l'acreditació
institucional de títols, centres i sistemes